Потърсете се от друга фирма?


Ако сте се свързали с фирма, различна от Finders, може би искате да ни помогнете или да ни посъветвате.

Ние обикновено можем да съдействаме и дори можем да Ви предложим по-добра алтернатива.

В някои случаи може да сте чули от нас и други фирми и биха желали допълнителна информация или съвети.

Можете също да намерите тези страници полезни:

Удостоверения и регламент
Отзиви
Грижа за клиента
Защо да избера Finders?

В противен случай винаги сте добре дошли ! по всяко време.

Алис говори по телефона

Контакти