Колко време ще отнеме?


Разбираме, че ще бъдете склонни да знаете колко време ще бъде преди да получите парите, дължими на вас.

Това първо зависи от вида случай, по който работим:

UK Estates* - обикновено от 6-18 месеца

САЩ и международни или много юрисдикционни имоти** - обикновено 2 до 5 години

Непотърсени активи / имоти (глобални)*** - обикновено 3-12 месеца

Основни фактори, влияещи върху времевата скала:

* продажба на имоти, HMRC и данъчни въпроси

** съдебни процеси, ликвидация на активи, уреждане на задължения, данъчно отчитане

*** попълване и подаване на необходимата документация и документация, за да отговарят на специфичните разпоредби на управляващата юрисдикция

Вашият мениджър на случаите ще може да се актуализира с повече подробности, докато всеки въпрос напредва. Моля те ! за повече информация.

Във всеки случай ви благодарим за търпението ви. Моля, бъдете сигурни, че винаги ще правим всичко възможно да приключим случаите възможно най-бързо.