В първата ни електронна конференция за частни клиенти, ще се занимаваме с горещи теми в полето Частен клиент, като се позоваваме на пандемията COVID-19 - адресирайки се към това, което сега е „новото нормално“.

Нашите говорители ще обхващат теми като:

  • Нови завещателни форми и техните последици
  • Ролята на форума на публичните депутати
  • Решение на специален съд за защита
  • LPA Облигациите са изчистени и готови за адвокати
  • Оценка на капацитета по време на COVID
  • И други за обсъждане ...

Нашите говорители:

Мари Купър освобождава
МАРИ КУПЪР
Управление на сътрудник и адвокат в отдел за частни клиенти
Freeths LLP

Александър Райт  момче-стругар
АЛЕКСАНДЪР РАЙТ
Старши сътрудник и адвокат на Отдела за защита на съда
LLP Boyes Turner

Лин Кумбс  ценни книжа
ЛИН КУМБ
Директор на компания
Облигации за сигурност ООД

БЕН СЛАТЪР
Директор и социален работник
Нели подкрепя

LOUISE LEVENE
Мениджър на международни услуги за активи
Намерителите

 

освобождава Нели ценни книжа момче-стругар

време за четене 2 протокол