Finders International подкрепя приятели срещу измамите

Finders International подкрепя приятели срещу измами

Finders International е призната за организация "Приятели срещу измами" в опит да насърчи повече хора да разпространяват думата и да се противопоставят на измами.
Като част от схемата, служителите на Finders International също ще бъдат обучени за различните видове измами и как да открият и подкрепят жертвата.

Приятели срещу измами

Приятели срещу измами е инициатива за национални търговски стандарти (NTS), която има за цел да защити и да попречи на хората да станат жертви на измами чрез овластяване на общностите да „се изправят срещу измами”.

Ефектите на Scams?

Измамите засягат живота на милиони хора в цяла Великобритания, Хората, които са мамени, често се сблъскват със срам и социална изолация.

Как мога да участвам?

Ако искате да бъдете Приятел срещу измами, можете да присъствате на кратко запознаване лично или да завършите онлайн обучението си намери тук.
Ако Вие или някой, когото познавате, е бил обект на измама и бихте искали да го докладвате или искате съвет, моля, обадете се на потребителската линия за съвети на гражданите на 03454 04 05 06.