Asiakastyytyväisyyskysely - Edunsaajat


Kuten Finderin toimitusjohtaja, haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte meille tilaisuuden palvella. Jotta voimme parantaa ja arvioida palvelumme, olisimme kiitollisia, jos voisitte suorittaa tämän lyhyen kyselylomakkeen. Kiitos ajastasi. Daniel Curran.