Dlaczego się zetknąłem?


W wyniku badań mających na celu znalezienie zaginionych lub nieznanych beneficjentów, nasze zapytania nieuchronnie docierają do punktu, w którym musimy nawiązać kontakt z niczego niepodejrzewającymi członkami społeczeństwa. Zwykle nasz kontakt będzie miał miejsce, ponieważ albo uważamy, że możesz być beneficjentem, którego szukamy, albo ponieważ możesz znać osobę lub rodzinę, których szukamy.

Typowe scenariusze


  • Dziedziczenie ustawowe - ktoś zmarł nie opuszczając testamentu, a my identyfikujemy i umiejscawiamy najbliższych krewnych zgodnie z prawami intymności.
  • Nazwany w woli - ktoś zmarł pozostawiając testament, ale nazwani spadkobiercy nie mogą być śledzeni lub zmarli. Pierwotna wola może już nie być ważna i pojawiła się choroba intymna (lub częściowa).
  • Nieodebrane aktywa - zasób został uśpiony lub nie został przez jakiś czas unieważniony, a my identyfikujemy beneficjentów. Może to być właściwość, gotówka lub inny korzystny interes.

Nasza praca nie ogranicza się do powyższych scenariuszy, ale we wszystkich przypadkach, w których działamy, może być tylko pozytywny wynik finansowy dla zaangażowanych stron.

Kto cię o to poprosił?


Większość naszej pracy pochodzi bezpośrednio od prywatnych, profesjonalnych firm prawników, którzy poprosili nas o niezależną pracę na zasadzie prowizji (ogólnie określanej jako "opłata za nieprzewidziane wydatki"). Czasami możemy podjąć decyzję o rozpoczęciu badań nad sprawą z własnej inicjatywy, w której prawnicy jeszcze nie zostali wyznaczeni.

Zapoznaj się z naszą Objaśnienia dotyczące płatności w sekcji Dalsze szczegóły naszej pracy na zasadzie prowizji.

Z kim współpracujemy


Współpracujemy z różnorodnymi usługami sektora publicznego, prywatnymi firmami i instytucjami oraz ogółem społeczeństwa.

Zasadniczo pomagamy każdemu, kto potrzebuje zlokalizować zaginionych beneficjentów lub nieznanych spadkobierców w celach pozytywnych, w tym tych, którzy chcą śledzić:

  • krewny zmarłej osobie
  • pustych właścicieli nieruchomości
  • brakujących zapisanych lub Egzekutorów wymienionych w Testamencie
  • spadkobiercy nieodebranego składnika aktywów / własności

Kontakt z nami