E-konferencja Empty Homes - 17 września 2020 r

czas czytania <1 chwila

Finders International organizuje pierwsze webinarium dotyczące Pustych domów 17th Wrzesień 2020 r. Prelegentem w tym miesiącu jest doradca ds. Pożyczek i menedżer ds. Komunikacji, Ellie Lister z Lendology (wcześniej Wessex Resolutions CIC).

Logo Lendology

Ellie jest pożyczkodawcą-ekspertem, współpracującym ściśle z lokalnymi władzami, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na sektor mieszkaniowy sektora prywatnego i społeczności, którym służymy.

Ellie omówi program pożyczek, ze szczególnym naciskiem na ich program pożyczek na puste nieruchomości oraz na to, jak działają ich związki partnerskie.

Finders International chcą zapewnić odpowiednie i pomocne informacje władzom lokalnym zajmującym się pustymi nieruchomościami. Specjalizujemy się w namierzaniu właścicieli lub ich bliskich do pustych domów i możemy świadczyć tę usługę bezpłatnie władzom lokalnym.

Aby zarejestrować się na seminarium internetowe Empty Homes, Kliknij tutaj.