Usługa łączenia zasobów


Jeśli posiadasz nieodebrane zasoby, możemy pomóc w śledzeniu właściciele i oferować rozwiązania dostosowane do większości wymagań.

Zazwyczaj zasoby pozostają nieodebrane, ponieważ właściciele przenieśli się, odeszli, nie można ich prześledzić lub nie odpowiadają, gdy korespondencja jest wysyłana na ich ostatni znany adres.

Aktywa, które nie zostały odebrane, mogą być:

  • Pensjonaty
  • Polisy ubezpieczeniowe na życie lub inne
  • Plany oszczędnościowe
  • Akcjonariusze
  • Dywidendy
  • Środki na koncie klienta
  • Aktywa fizyczne, nieruchomości lub przedmioty wartościowe

Jak możemy pomóc

Jeśli właściciele zmarli, możemy prześledzić ich żyjących spadkobierców lub Egzekutora (ów) i beneficjentów do ich testamentów. Nasze indywidualne rozwiązania oznaczają, że możemy śledzić dużą liczbę spadkobierców w terminowy i opłacalny sposób.

Proszę Skontaktuj się z nami za bezpłatną ocenę lub wycenę.

Jeśli jesteś osobą fizyczną który otrzymał korespondencję od Finders International określającą Cię jako Beneficjenta do nieodebranych aktywów, zobacz naszą stronę Beneficjenci strona.

Skontaktuj się z nami