Fundusze nieodebrane

Jeśli posiadasz jakiekolwiek nieodebrane środki, możemy pomóc w śledzeniu właściciele i oferować rozwiązania dostosowane do większości wymagań.

Zazwyczaj zasoby pozostają nieodebrane, ponieważ właściciele przenieśli się, odeszli, nie można ich prześledzić lub nie odpowiadają, gdy korespondencja jest wysyłana na ich ostatni znany adres.

Aktywa, które nie zostały odebrane, mogą być:

  • Pensjonaty
  • Polisy ubezpieczeniowe na życie lub inne
  • Plany oszczędnościowe
  • Akcjonariusze
  • Dywidendy
  • Środki na koncie klienta
  • Aktywa fizyczne, nieruchomości lub przedmioty wartościowe

Jak możemy pomóc

Jeśli właściciele zginęli, możemy prześledzić ich ocalałych spadkobierców lub Egzekutora i beneficjentów do ich Woli. Nasze indywidualne rozwiązania oznaczają, że możemy śledzić dużą liczbę spadkobierców w terminowy i opłacalny sposób.

Proszę kontakt za bezpłatną ocenę lub wycenę.

kontakt