Kvalitetssäkring och upphandling

På Finders International som uppfyller våra kunders krav och förväntningar med avseende på våra produkter och tjänster är av största vikt för oss. Det hjälper inte bara oss att bygga ett pålitligt varumärke i en oreglerad industri utan hjälper oss också att behålla kundlojalitet och respekt.

Vi vet att myndigheter inom den offentliga sektorn har varit under starkt ekonomiskt tryck. Därför kan du, när du använder Finders International, vara säker på att vi inte bara kan ge en stor erfarenhet och expertis inom familjeforskning och lokalisera närmaste familjemedlemmar utan även erbjuda tillgång till gratis juridisk rådgivning för närmaste från vår utvalda panel oberoende advokater, utan kostnad och ingen risk. Vårt jobb är att göra ditt jobb mer hanterbart.

När vi arbetar med Private Client-advokater är vi medvetna om att ditt rykte och reglering är viktiga. Det är därför vi anställer fler NALP-paralegaler än någon annan firma och har en rad ackrediteringar och koder som garanterar kvalitet i hela.

Vi övervakar och förbättrar kontinuerligt över hela utbudet av tjänster vi tillhandahåller för att alla kunder ska kunna återvända till oss gång på gång.

Personal


All Finders International-personal har förbättrats DBS. De är högt utbildade och individuella ackrediteringar listas på Vårt folk sida. All personal är tjänstemän och får inga provisioner. Kontinuerlig utveckling, utbildning och övervakning är en del av bemanningsstrukturen och vi är stolta över kvaliteten på vårt team.

ISO


ISO 27001 Information Security Management System:

Finders International är ISO 27001-certifierad, det innebär att vi har tagit en helhetssyn när det gäller att hantera ett robust, dynamiskt och anpassningsbart informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Detta gör det möjligt för oss att försäkra våra kunder och andra intressenter om att vi hanterar säkerheten för informationen vi håller fullständigt.

ISO 9001 Quality Management System:

Finders International har fått ISO 9001-certifiering, en internationellt erkänd standard som säkerställer att våra tjänster uppfyller kundernas behov genom ett effektivt kvalitetshanteringssystem.

ISO 14001 Environmental Management:

Finders International har fått ISO 14001-certifiering. Denna standard stöder företagets strävan efter kvalitet, kontinuerlig förbättring och miljöansvar.

Upphandling


Finders International är ett anbudsgivande företag. Vi har också lyckats med upphandlingsövningar och är glada att bjuda om en möjlighet skulle uppstå.

För mer information om hur vi kan hjälpa någon offentlig sektor, kontakta oss.

Kontakt