Kvalitetssäkring och upphandling

Personal


All Finders International-personal har förbättrats DBS. De är högt utbildade och individuella ackrediteringar listas på Vårt folk sida. All personal är tjänstemän och får inga provisioner. Kontinuerlig utveckling, utbildning och övervakning är en del av bemanningsstrukturen och vi är stolta över kvaliteten på vårt team.

ISO


ISO 27001 Information Security Management System:

Finders International är ISO 27001-certifierad, det innebär att vi har tagit en helhetssyn när det gäller att hantera ett robust, dynamiskt och anpassningsbart informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Detta gör det möjligt för oss att försäkra våra kunder och andra intressenter om att vi hanterar säkerheten för informationen vi håller fullständigt.

ISO 9001 Quality Management System:

Finders International har fått ISO 9001-certifiering, en internationellt erkänd standard som säkerställer att våra tjänster uppfyller kundernas behov genom ett effektivt kvalitetshanteringssystem.

ISO 14001 Environmental Management:

Finders International har fått ISO 14001-certifiering. Denna standard stöder företagets strävan efter kvalitet, kontinuerlig förbättring och miljöansvar.

Upphandling


Finders International är ett anbudsgivande företag. Vi har också lyckats med upphandlingsövningar och är glada att bjuda om en möjlighet skulle uppstå.

För mer information om hur vi kan hjälpa någon offentlig sektor, kontakta oss.

Kontakt