Mottagare till dödsbo

När en person dör kan de göra det utan att lämna ett sista testamente eller testamentet eller den vilja som de gjorde är ogiltig. I båda fallen behandlas gården sedan som '' intestity '' och reglerna för intestatisk arv träder i kraft, enligt det land (eller stat) där de dog.

Finders International har arbetat med tusentals advokater under årtionden där de har stött på problem med att identifiera och lokalisera de rätta mottagarna på integritet. På samma sätt kommer de till oss där en namngiven person i en testament inte kan hittas och professionell hjälp behövs.

I andra fall arbetar vi oberoende eller med våra internationella partners för att spåra mottagare på egen risk och kostnad och betalas sedan på beredskapsavgift. Det innebär att vi betalas ut en procentandel av summan på grund av de saknade stödmottagarna vi har hittat, men bara om och när ett ärende distribueras.

Om ett avtal har skickats till dig ber vi dig att underteckna och returnera detta till oss så att vi kan representera dig - utan kostnad eller ekonomisk risk för dig - och kräva det belopp du har rätt till.

Vi är ett prisbelönt företag och ett av de största företagen globalt i vår bransch. Med standarder och fördelar som är oöverträffade tillhandahåller vi en säker och säker service till de arvingar som vi hittar.