Kundundersökningsundersökning - stödmottagare


Som verkställande direktör för Finders vill jag tacka dig för att vi gav oss möjlighet att vara till tjänst. För att hjälpa oss att förbättra och utvärdera vår service, skulle vi vara tacksamma om du kunde slutföra det här korta frågeformuläret. Tack för din tid. Daniel Curran.