Våra advokatpanelföretag och rollen som administratör

När vi spåra mottagarna till intestacy utan närmaste släktingar, kan vi be en av arvingarna att fungera som administratör.

En administratör är nödvändig för att ansöka om bidragsansökan från probatregistret. Grant kommer att ge tillstånd till advokaten som handlar för administratören för att påbörja processen att avveckla fastigheten och gå över till fördelningen av medel till alla rättiga arvingar.

Undvik ekonomiska risker genom att använda vår advokatpanel


Vi rekommenderar att du instruerar en advokatbyrå från vår utvalda panel av oberoende företag, vilka alla är SRA (Solicitors Regulatory Authority) reglerad.

Dessa företag har kommit överens om att om fastigheten är insolvent (eller under totalt 500), eller om du är oskadad av någon anledning (till exempel en vilja att lämna boet till andra eller närmare familjemedlemmar) finns det ingen laglig avgifter som är skyldiga, under inga omständigheter.

Du kommer aldrig att ansvara personligen eller behöva betala pengar direkt till vår advokatpanel.

Detta arrangemang är unikt för Finders International.

Det finns inga hänvisningsavgifter mellan oss och några advokatbyråer vi rekommenderar.

Du kan naturligtvis nominera din egen advokat men observera att du kan behöva betala deras avgifter från dina egna medel, oavsett resultatet, om du gör detta.