Empty Homes E-Conference - 17 september 2020

läsningstid <1 minut

Finders International ger dig sitt första Empty Homes-webinar den 17th September 2020. Den här månadens talare är lånekonsulent och kommunikationschef, Ellie Lister, från Lendologi (tidigare Wessex Resolutions CIC).

Lendologi-logotyp

Ellie är en expertlångivare som arbetar i nära samarbete med kommunerna för att ge verklig påverkan inom den privata sektorns bostadssektor och de samhällen vi tjänar.

Ellie kommer att prata genom låneprogrammet med särskilt fokus på deras tomma fastighetslånsystem och hur deras rådspartnerskap fungerar.

Finders International vill tillhandahålla relevant och användbar information för lokala myndigheter som hanterar tomma fastigheter. Vi är specialiserade på att spåra ägare eller deras anhöriga till tomma hem och kan tillhandahålla denna tjänst gratis till lokala myndigheter.

För att registrera dig på Empty Homes Webinar, Klicka här.