Finders International och Brachers Solicitors Live på BBC Radio Kent

läsningstid <1 minut

BBC Radio Kents mitt på morgonen visar Julia George som sällskap av Finders Internationals VD, Danny Curran, och den offentliga sektorns affärsutvecklingschef, David Lockwood.

Danny förklarar hur vi bedriver vår forskning och hur du kan se till att du kontaktas av ett äkta företag av Probate Genealogists. David berör sin tidigare erfarenhet som ställföreträdare för Medway-rådet, en roll som handlar om att hantera ekonomin hos en kund som saknar kapacitet och hur detta nu sammanflätas i Finders International. Vi hör också från Alexandra Gordon från Brachers Solicitors som ger oss en inblick i varför människor gör testamenten och hur det är möjligt att göra ett testamente under COVID-tider.

Lyssna på hela intervjuerna här: