Vårt Bona Vacantia är en lista över ej upptagna fastigheter i England - dvs, gods där någon har dött utan testament och som inte har någon känd familj. Denna lista publiceras dagligen, och med den senaste utgåvan har det tillkännagivits att det totalt är 84 oavgjorda Derby- och Derbyshire-gods som tillhör människor bär en av 80 Derbyshire efternamn.

Hos Finders International vet vi att flera gårdar går utan krav, och efter en period av 12 år, om en gård har lämnats vilande och okrävad av en familjemedlem eller arvtagare, återgår den till kronan permanent.

Bland de släppta efternamnen från Derbyshire hittar du mer vanliga släktnamn som Connolly, Johnson och Mayne, men i det här fallet kommer du också att snubbla på några ovanliga namn som Akinyeye, Bartosz och Varsha. I det fall att du har ett Derbyshire efternamn, kan du kanske spåra och göra anspråk på ett gods. För att se hela listan med namn, Klicka här. Ta reda på hur du gör anspråk på det boet här. Dessa gods sträcker sig från mark i Derby, Ilkeston, Duffield, Chesterfield och High Peak till andra anmärkningsvärda tillgångar.

Först publicerad av: Derby Telegraph.

läsningstid <1 minut