Just Clear Featured i Forbes Magazine

läsningstid <1 minut

Vår partnerskapsreservat, Bara klart, has been featured in the July issue of Forbes Magazine.

Det globala medieföretaget fokuserar på företag, industri, finans och investeringar och läses av människor över hela världen. Stycket om Just Clear fokuserade på företagets miljömedvetna tillvägagångssätt. Just Clear har en noll till deponipolicy för det hus som rensas och gör att allt återanvänds och återvinns.

Just Clears grundare Brendan O'Shea talade med Forbes om hur han använde sin bakgrund för att finansiera fastighetsutveckling och styrkan av att känna han har om miljöfrågor för att starta en miljövänlig verksamhet som verkar över hela Storbritannien.

Brendans början var ödmjuk - han drev verksamheten tillsammans med sin fru med bara en skåpbil. Sedan dess har verksamheten gått från styrka till styrka och vunnit flera utmärkelser för sin "gröna" strategi för att rensa hus.

Brendan sade att tidningen Forbes presenterade en möjlighet att öka medvetenheten om Just Clear, dess tjänster och etos. Eftersom fler av världens uppmärksamhet förbättrar hållbarhet och farorna med klimatuppvärmning, kunde stycket inte ha kommit på en bättre tid.

Han tillade att Forbes beslut att intervjua honom lyfte fram affärens speciella karaktär.

Du kan läsa hela artikeln på Forbes webbplats här - https://www.forbes.com/sites/alisoncoleman/2019/07/02/why-sir-david-attenborough-rates-this-eco-conscious-household-clearance-entrepreneur/