Äldre arvspike förväntas 2021

läsningstid 2 minuter

Nästa år kan det finnas en ökning av välgörenhetserfaranden kvar i Wills, enligt äldre experter.

Fundraising.co.uk rapporterar att Legacy Foresight tillskriver den möjliga ökningen till 2020: s höga dödsfrekvens och förseningar i testamentet i sin Legacy Market Outlook 2020-2025.

Enligt artikeln på webbplatsen är brittiska dödsfall potentiellt högsta på 100 år, med möjlighet att de kan nå mellan 687,000 695,000 och XNUMX XNUMX. De pågående administrativa förseningarna i skiftet är den andra faktorn.

Färre legat 2021

Emellertid påverkades arvsmottagningen från 2020 i år, där medlemmar i Legacy Monitor-benchmarking-konsortiet fick cirka 20 procent färre testamente än väntat mellan januari och september 2020.

Dessutom var inkomsterna från kontantarv 8 procent lägre under maj-september jämfört med 2019, medan det inom välgörenhetssektorn förväntas bli 11 procent lägre vid slutet av 2020 jämfört med 2019.

Men eftersom intäkterna strömmar från de förväntade ökningarna nästa år kan välgörenhetsavlämningar hamna 37 till 50 procent högre 2021 jämfört med i år. Volymen på testamenten kan öka, men det genomsnittliga värdet på testamenten kan minska då den ekonomiska nedgången påverkar huspriserna.

Femårsutsikterna förblir "positiva"

Legacy Foresight säger att femårsutsikterna förblir positiva. Organisationen förutspår att äldre inkomster kommer att växa med cirka 6-16 procent fram till 2025 (mellan 3.6 och 4 miljarder pund). Det står också att det kan finnas cirka 10 procent fler välgörenhetserfaranden under de fem åren jämfört med de föregående fem åren.

Jon Franklin, ekonom vid Legacy Foresight, sa att den största frågan för välgörenhetsorganisationer som förväntar sig inkomster för närvarande är effekten av förseningar. Om denna eftersläpning skulle rensas upp, kan arv från arv toppa nästa år och välgörenhetsorganisationer behövde vara i stånd att klara efterfrågan.

Rob Cope, regissören för Remember A Charity, tillade att välgörenhetsorganisationer behövde ett rekordstort antal kartbara testamente för att klara den förlust av finansiering som många hade upplevt 2020. Arvskrafter, sade han, skulle vara viktigare än någonsin för välgörenhetsorganisationer att hjälpa dem stärka deras motståndskraft de kommande åren.

Finders International spåra saknade förmånstagare till fastigheter, fastigheter och tillgångar. För att se en fullständig lista över Våra tjänster, besök vår hemsida. Alternativt kan du kontakta oss via telefon +44 (0) 20 7490 4935 eller e-post [e-postskyddad]