Lita på arv anses riskabelt

En ny studie har varnat för att man förväntar sig att få ett arv är för riskabelt och kan orsaka ekonomiska problem.

Forskningen - som genomförs av förmögenhetsförvaltningsföretaget Sanlam UK - fann att fyra femtedelar av Londons mellan 24 och 25 förväntar sig att bli överlämnat ett arv från föräldrar eller morföräldrar.

Över hälften av de svarande som förutser ett arv förväntar sig minst £ 50,000. Att förlita sig på arv som en finansiell strategi är extremt riskabelt.

Nästan hälften av undersökningen svarade medveten om att de slog av att spara på grund av deras förväntningar när de fick arv.

En femte sa att de skulle använda arv för att betala av skulder - men det är mycket riskabelt och inte rekommenderat att avstå från att återbetala skulder.

För att vara ekonomiskt förberedd, rekommenderar experter att ha sparat tre månadslöner, vilket kommer att se dig genom nödsituationer och eventuella oförutsedda kostnader.

Regelbundet spara pengar och utveckla goda vanor med pengar är avgörande, och varje arv ska ses som en bonus, inte en garanterad finansiell strategi.

Kan jag vara med för ett arv som jag inte är medveten om?

Det finns 74 ej upptagna fastigheter i London i år hittills. Oclaimed estates uppstår när någon dör med ingen känd nästa eller släkting.

Summan av ej upptagna fastigheter i London är nu upp till 2530.

Kontrollera efternamnen på den uppdaterade listan över oreglerade fastigheter: https://www.bonavacantialist.co.uk.

Läs mer på denna historia.