Valutakonvertering och överföring

Gör och ta emot internationella valutakursbetalningar med Finders International, drivs av valutain index


 • Bevara boets värde genom att spara mottagarna upp till 3% av det överförda beloppet med hjälp av valutaindex snarare än high street bank.
 • Vid överföring av £ 200K till euro kan mottagaren vara upp till € 6,000 bättre.
 • Snabb, säker och avgiftsfri valutaöverföring för advokatföretag och stödmottagare.
 • Förenklad process utan att lägga till komplexitet i nuvarande system.
 • En enda kontaktpunkt.

Krav på överföring


 • Överföra medel till utländska stödmottagare
 • Återföring av tillgångar (t.ex. försäljning av en europeisk fastighet)
 • Investera utomlands

Efterlevnad och due diligence


 • FCA reglerad
 • Segregerade klientkonton
 • Grundare av AFEP, Association of Foreign Exchange & Payment companies
Valutaindexlogotyp
Läs mer ..

För en gratis offert eller för mer information, vänligen ange dina uppgifter. Annat, få ett offert online nu.