Ingen känd nästa av Kin?

Vi har en beprövad och pålitlig lösning för att hitta släktingar till avlidna individer där du inte kommer att ådra dig någon risk eller avgifter, samtidigt som du följer bästa praxis.

Vi kan vanligtvis hitta nästkommande extremt snabbt, ofta inom några dagar och på egen bekostnad.

I de flesta fall finns det levande och berättigade närmaste någonstans; De kan vara mycket avlägset relaterade eller bo utomlands och de kan aldrig ha hört talas om den avlidne, men de är fortfarande legitima mottagare.

Om du är advokat eller annan professionell kan vi också hjälpa till att säkra instruktioner för ditt företag att administrera boet. Eventuella kostnader som du redan har uppkommit kan sedan återvinnas och vidareutvecklas.

Kronan eller staten har inget intresse för en egendom där en giltig vilja finns eller arvingar existerar i enlighet med intestacy law.

Hänvisa till ingen känd nästa kin(Bona Vacantia) Estate