Sự kiện / Đào tạo / Trình bày


Khách hàng cá nhân, COP, Wills & Sự kiện luật sư chứng thực
Ngày: 07.03.2019
thời gian: 14.00 - 21.00
Vị trí: Central Hall Westminister
Học Phí: MIỄN PHÍ
Tiếp nhận đồ uống: 17.30 trở đi
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY


Ngày phát triển Phó Giám đốc công khai
Ngày: 04.04.2019
thời gian: 9.00 - 15.30
Vị trí: Studio, 51 Lever Street, Manchester, M1 1FN
Học Phí: MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY


Hội nghị hành động y tế công cộng
Ngày: TBC
thời gian: TBC
Vị trí: TBC
Học Phí: MIỄN PHÍ


Video của Đạo luật Hành động Sức khỏe Cộng đồng Sự kiện 2018

Video về sự kiện 2017


TRÌNH BÀY MIỄN PHÍ
Bạn cũng có thể quan tâm đến việc có bản trình bày miễn phí Dịch vụ của chúng tôi tại văn phòng của bạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một ngày.