Đảm bảo chất lượng và mua sắm

Tại Finders International đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Điều này không chỉ giúp chúng tôi xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy trong một ngành công nghiệp không được kiểm soát mà còn giúp chúng tôi duy trì sự trung thành và tôn trọng của khách hàng.

Chúng tôi biết rằng các cơ quan khu vực công đã chịu áp lực tài chính mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao khi bạn sử dụng Finders International, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi không chỉ cung cấp nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong nghiên cứu gia đình và định vị người thân, mà còn cung cấp quyền truy cập vào tư vấn pháp lý miễn phí cho người thân từ hội đồng đã chọn của luật sư độc lập, miễn phí và không có rủi ro. Công việc của chúng tôi là làm cho công việc của bạn dễ quản lý hơn.

Khi làm việc với luật sư của Khách hàng cá nhân, chúng tôi biết rằng uy tín và quy định của bạn rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng nhiều trợ lý NALP hơn bất kỳ công ty nào khác và có một loạt các chứng nhận và mã đảm bảo chất lượng xuyên suốt.

Chúng tôi liên tục theo dõi và cải thiện toàn bộ phạm vi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để đảm bảo tất cả khách hàng quay lại với chúng tôi hết lần này đến lần khác.

Nhân viên


Tất cả nhân viên của Finders International đã được kiểm tra DBS nâng cao. Họ được đào tạo và công nhận cá nhân được liệt kê trên Người của chúng tôi trang. Tất cả nhân viên đều được trả lương và không nhận được bất kỳ thu nhập dựa trên hoa hồng nào. Phát triển, đào tạo và giám sát liên tục là một phần của cơ cấu nhân sự và chúng tôi tự hào về chất lượng của đội ngũ của chúng tôi.

ISO


Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:

Finders International được chứng nhận ISO 27001, điều này có nghĩa là chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận toàn diện trong việc quản lý một hệ thống quản lý bảo mật thông tin mạnh mẽ, năng động và thích ứng (ISMS). Điều này cho phép chúng tôi cung cấp đảm bảo cho khách hàng và các bên liên quan khác rằng chúng tôi đang quản lý toàn diện tính bảo mật của thông tin chúng tôi nắm giữ.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

Finders International đã được trao chứng nhận ISO 9001, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Quản lý môi trường ISO 14001:

Finders International đã được trao chứng nhận ISO 14001. Tiêu chuẩn này chứng thực cho nhiệm vụ của công ty về chất lượng, cải tiến liên tục và trách nhiệm với môi trường.

Mua sắm


Finders International là một công ty thắng thầu. Chúng tôi cũng đã thành công trong các bài tập mua sắm và rất vui khi đấu thầu nếu có cơ hội.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bất kỳ cơ quan khu vực công nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ