Khảo sát sự hài lòng của khách hàng - Người thụ hưởng


Là Giám đốc điều hành của Finders, tôi muốn cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ. Để giúp chúng tôi cải thiện và đánh giá dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể hoàn thành bản câu hỏi ngắn gọn này. Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Daniel Curran.