Tại sao chọn Finders?

Một dịch vụ an toàn và đáng tin cậy với thực tiễn làm việc và đạo đức mà không ai sánh kịp.


Những gì chúng tôi cung cấp


chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chỉ được thanh toán nếu và khi bạn nhận được thừa kế của bạn.
chúng tôi đảm bảo bạn không bao giờ có thể thừa kế một món nợ.
Một cây gia đình miễn phí cho mọi người thừa kế giữ lại Dịch vụ của chúng tôi được bao gồm (xin lưu ý rằng cây gia đình được biên soạn trong hầu hết, nhưng không phải tất cả các trường hợp).
Dịch vụ chuyển tiếp thư tín cho mọi người thừa kế giữ lại các dịch vụ của chúng tôi được bao gồm nếu bạn muốn liên hệ với các thành viên khác trong gia đình.
Toàn diện chăm sóc khách hàng nguyên tắc và chính sách
Truy cập vào các công ty của luật sư quy định SRA với các biện pháp bảo vệ chống lại các khoản nợ hoặc các khoản phí pháp lý quá mức
Một công ty với £ 4,000,000,000 Bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp. Mọi rủi ro đều được bảo hiểm
Đăng ký bảo vệ dữ liệu theo số đăng ký Z6654345 có nghĩa là chi tiết của bạn sẽ được giữ an toàn với độ tin cậy cao.