Tại sao tôi đã được liên lạc?


Là kết quả của nghiên cứu để tìm những người thừa kế bị mất tích or người thụ hưởng không xác định yêu cầu của chúng tôi chắc chắn đạt đến một điểm mà chúng tôi phải liên lạc với các thành viên không nghi ngờ của công chúng. Thông thường liên hệ của chúng tôi sẽ xảy ra vì chúng tôi tin rằng bạn có thể là người thụ hưởng mà chúng tôi đang tìm kiếm hoặc vì bạn có thể biết người hoặc gia đình chúng tôi đang tìm kiếm.

Simonne nói chuyện với người thụ hưởng
Dịch vụ tìm kiếm quốc tế

Kịch bản điển hình


  • Intestacy - một người đã qua đời mà không để lại một di chúc và chúng tôi xác định và xác định vị trí của thân nhân theo quy định của pháp luật về ruột.
  • Được đặt tên theo ý chí - một người đã qua đời để lại một Di chúc nhưng những người thừa kế được đặt tên không thể bị truy tìm hoặc đã qua đời. Bản gốc Will có thể không còn hợp lệ nữa và một sự liên quan (hoặc một phần ruột) đã phát sinh.
  • Nội dung chưa được xác nhận quyền sở hữu - một tài sản không hoạt động hoặc không có người nhận trong một thời gian và chúng tôi đang truy tìm những người thụ hưởng. Đây có thể là một tài sản, tiền mặt hoặc lợi ích khác.

Công việc của chúng tôi không giới hạn ở các tình huống trên, nhưng trong mọi trường hợp chúng tôi xử lý, chỉ có thể là kết quả tài chính tích cực cho những người liên quan.

Ai đã yêu cầu bạn làm điều này?


Phần lớn công việc của chúng tôi đến trực tiếp từ các công ty tư nhân chuyên nghiệp của Luật sư đã yêu cầu chúng tôi làm việc độc lập trên cơ sở hoa hồng (thường được gọi là cơ sở 'phí dự phòng'). Đôi khi chúng ta có thể chọn bắt đầu nghiên cứu về một trường hợp theo sáng kiến ​​của riêng mình, nơi Luật sư chưa được bổ nhiệm.

Xin vui lòng xem của chúng tôi Giải thích thanh toán để biết thêm chi tiết về công việc của chúng tôi trên cơ sở hoa hồng.

Laura nói chuyện qua điện thoại
Alice nói chuyện qua điện thoại

Người chúng tôi làm việc với


Chúng tôi làm việc với nhiều dịch vụ khu vực công, công ty tư nhân và các tổ chức và công chúng nói chung.

Chúng tôi thường giúp đỡ bất kỳ ai cần xác định người thụ hưởng bị mất hoặc người thừa kế không xác định cho mục đích tích cực bao gồm những người tìm cách truy tìm:

  • bên cạnh người thân cho người đã qua đời
  • chủ sở hữu sản phẩm trống
  • thiếu những người thừa kế hoặc các công tố viên có tên trong Di chúc
  • người thừa kế tài sản / tài sản không được xác nhận quyền sở hữu

Liên hệ