Maeve Mullin với Ray Dâ € ™

Phỏng vấn: Maeve Mullin, Nhà nghiên cứu cao cấp của Finders International, đã tham gia Ray D'arcy trong studio RTÉ để thảo luận về cách Người tìm kiếm đang giúp tìm ra những người hưởng lợi từ số lượng lớn các bất động sản ở Ireland. Truy cập trang web www.unclaimedestates.ie và liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng bạn có liên quan đến một trong những trường hợp này.

thời gian đọc <1 phút