Người tìm kiếm quốc tế Nói chuyện với BBC Radio Leeds - Andrew Edwards

Ngôi sao của Daniel Curran của BBC1 cho thấy Người thừa kế và MD của Finders International đã nói chuyện với Andrew Edwards trên BBC Radio Leeds để thảo luận về vấn đề thừa kế. Từ Người thừa kế săn tóc để truy tìm những người thừa kế bị mất tích, công việc nghiên cứu chứng thực di chúc luôn cung cấp những câu chuyện cuộc sống thú vị và bất thường. Chúng tôi cũng tìm hiểu trong cuộc phỏng vấn về những bất động sản không có người nhận, còn được gọi là Hồi Bona Vacantia. Đây là nơi ai đó chết mà không có ý chí hoặc gia đình được biết đến, tài sản của họ được chuyển cho Vương miện dưới dạng tài sản vô chủ (hoặc 'bona vacantia'). Bạn có thể được hưởng một phần tài sản của người thân đã qua đời ('bất động sản') nếu bạn là người thân. Nếu bạn tò mò muốn tìm hiểu xem bạn có phải là người thân hay tên của bạn có thể thuộc về chúng tôi không bất động sản chưa được xác nhận liệt kê nhấp vào liên kết và tìm hiểu, đừng quên nhấp vào chơi và nghe cuộc phỏng vấn.