Người tìm kiếm MD Quốc tế, Daniel Curran, nói chuyện với Tạp chí Khách hàng Luật Xã hội và đưa ra lời khuyên và lời khuyên thực hành tốt nhất về cách chọn và hướng dẫn một công ty nghiên cứu chứng thực di chúc.

Ông bình luận; Lời nói và danh tiếng luôn là điểm khởi đầu tốt, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đang làm việc với một công ty chuyên nghiệp.

Có những nguy cơ bị 'mắc câu' khi sử dụng một công ty dựa trên báo giá ban đầu rất thấp, nhưng giá rẻ không nhất thiết có nghĩa là tốt hơn. Điều thường đúng là bạn nhận được những gì bạn phải trả cho, và đây không phải là một lĩnh vực mà nó trả tiền để cắt góc góc

Đọc bài báo đầy đủ trong Tạp chí Luật xã hội Khách hàng tư nhân tháng 8 Vấn đề 19hoặc xem nó bằng cách nhấp vào hình ảnh bên dưới.