Lắng nghe câu chuyện về anh em nhà O'Donnell, người bị chia rẽ một cách đáng buồn bởi coronavirus - BBC Gloucestershire

thời gian đọc <1 phút

Cống hiến cho Jimmy O'Donnell, người buồn bã qua đời vì coronavirus. MD Daniel Curran nhìn lại cách Finders International giúp tái hợp Jimmy O'Donnell với anh trai Fred O'Donnell sau 80 năm xa cách. Daniel cũng thảo luận về việc đại dịch hiện tại đang ảnh hưởng đến nghiên cứu trong lĩnh vực Phả hệ và những gì Finders International đang làm để giúp các dịch vụ Công cộng.