Khiếu nại bất động sản chưa được xác nhận


Một khía cạnh thú vị của chương trình BBC1 "Kẻ săn người thừa kế" là sự kháng cáo cho những người thừa kế tiến lên nếu họ nhận ra điều gì đó về một bất động sản không được yêu cầu.

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc chứng minh khiếu nại của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trả lại phí hoa hồng dựa trên quyền lợi ròng của bạn. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn thảo luận về điều này.

Danh sách đầy đủ hiện tại của các bất động sản vô thừa nhận ở Anh và xứ Wales có thể được xem trên trang web 'Danh sách Bona Vacantia' của chúng tôi: www.bonavacantialist.co.uk (Cập nhật hàng ngày).

Giá trị không được đảm bảo và thông tin được cung cấp có thể không được cập nhật. Một số Doanh nghiệp có thể đã được xác nhận quyền sở hữu kể từ khi xuất bản.