Finders International hỗ trợ bạn bè chống lại Scam

Công cụ tìm kiếm quốc tế hỗ trợ bạn bè chống lừa đảo

Finders International đang được công nhận là một tổ chức chống lại những kẻ lừa đảo nhằm khuyến khích nhiều người truyền bá hơn và có lập trường chống lại những trò gian lận.
Là một phần của chương trình, nhân viên của Finders International cũng sẽ được đào tạo về các loại lừa đảo khác nhau và cách phát hiện và hỗ trợ nạn nhân.

Bạn bè chống lừa đảo

Bạn bè chống lừa đảo là một sáng kiến ​​của Nhóm lừa đảo theo tiêu chuẩn giao dịch quốc gia (NTS), nhằm bảo vệ và ngăn chặn mọi người trở thành nạn nhân của các trò gian lận bằng cách trao quyền cho các cộng đồng để chống lại lừa đảo.

Tác hại của Lừa đảo?

Lừa đảo ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp Vương quốc Anh. Kết quả là những người bị lừa đảo thường trải qua sự xấu hổ và sự cô lập xã hội.

Tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Nếu bạn muốn trở thành một người bạn chống lại các trò gian lận, bạn có thể trực tiếp tham gia một buổi nhận thức ngắn hoặc hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến của họ tìm thấy ở đây.
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã bị lừa đảo nhắm mục tiêu và bạn muốn báo cáo hoặc muốn tư vấn, vui lòng gọi cho đường dây trợ giúp người tiêu dùng Tư vấn Citizens trên 03454 04 05 06.