Tháng trước đã chứng kiến ​​sự trở lại của chương trình Người thừa kế của BBC trong đó Finders International tự hào là một trong những công ty chính. Trước đây, chương trình ban ngày đã chứng tỏ một cú hích lớn với người xem, già trẻ và bây giờ bạn có cơ hội một lần nữa để xem một trong những công ty quản chế tốt nhất khi họ cung cấp dịch vụ tốt nhất và làm việc rộng rãi để khám phá những người thừa kế hợp pháp . Đón xem vào Thứ Hai 7th Tháng 10 2019 tại 14: 30 chiều GMT để xem Finders International giải quyết các trường hợp có kết quả xứng đáng. Có sẵn trên BBC2 và BBC Scotland. Nếu bạn đã bỏ lỡ các tập đã qua, chúng có sẵn để xem lại trên BBC iPlayer ngay bây giờ.

thời gian đọc <1 phút