Kvalitetssikring og indkøb

Personale


Alle Finders International-medarbejdere er blevet forbedret DBS-kontrolleret. De er højtuddannede og individuelle akkrediteringer er anført på Vores medarbejdere side. Alt personale er lønnet og modtager ingen provision indkomst. Kontinuerlig udvikling, træning og overvågning er en del af personalestrukturen, og vi er stolte af vores teams kvalitet.

ISO


ISO 27001 Information Security Management System:

Finders International er ISO 27001-certificeret, hvilket betyder, at vi har taget en holistisk tilgang til styring af et robust, dynamisk og tilpasningsabelt informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS). Dette giver os mulighed for at yde forsikringer til vores kunder og andre interessenter om, at vi i fuld udstrækning styrer sikkerheden for de oplysninger, vi har.

ISO 9001 kvalitetsstyringssystem:

Finders International er blevet tildelt ISO 9001 certificering, en internationalt anerkendt standard, der sikrer, at vores tjenester opfylder kundernes behov gennem et effektivt kvalitetsstyringssystem.

ISO 14001 Environmental Management:

Finders International er blevet tildelt ISO 14001 certificering. Denne standard støtter virksomhedens søgen efter kvalitet, løbende forbedring og miljøansvar.

Indkøb


Finders International er et budvindende firma. Vi har også haft succes med indkøbsøvelser og er glade for at byde, hvis der skal opstå en mulighed.

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe enhver offentlig sektor, kontakt os venligst.

Kontakt os