Manglende arvinger? Ingen kendt nabo? Kender du til en sag, hvor vi kan hjælpe?


Vær venlig kontakte os eller udfyld nedenstående formular med så mange oplysninger som muligt, og vi vil komme tilbage til dig med eventuelle spørgsmål eller bekræfte, at forskningen er i gang.

  • Afdød person eller Asset indehaver detaljer:

  • Kort tid? Skal du udfylde denne formular senere?

    Klik på 'Gem og fortsæt senere'
  • Angiv en måned (MM) og år (ÅÅÅÅ) for fødslen eller en omtrentlig alder
  • Angiv en måned (MM) og år (ÅÅÅÅ) for døden eller en omtrentlig alder
  • Indtast et tal mindre end eller lig med 120.
  • (hvis relevant)
  • Hvis ukendt, bedes du bekræfte bopælsland
  • Angiv venligst dine fulde kontaktoplysninger: