Obsługa klienta

Opieka nad klientem dotyczy zasad uczciwego, profesjonalnego i jednakowego traktowania klientów. W naszej działalności odnosi się to do naszych kontaktów z pracownikami władz lokalnych, prawnikami i innymi stronami kierującymi, a także beneficjentami oraz ich rodzinami lub przedstawicielami.

 • Pojedynczy punkt kontaktu.
 • Reakcja na coś.
 • Przejrzystość.
 • Uprzejmość.
 • Profesjonalizm.
 • Wrażliwość.
 • Ochrona danych zgodnie z GDPR (2018).
 • Doskonała obsługa klienta.
 • Etyka, uczciwość i odpowiedzialność społeczna.

Uważamy, że ważne jest ustalenie benchmarku i określenie standardów obsługi klienta, które ustaliliśmy. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć i zapewnić spójne doświadczenie wszystkim naszym klientom.

Jako jedna z największych firm w naszej branży i rzecznicy mediów w naszej branży częściej niż w jakiejkolwiek innej firmie jesteśmy obecni w mediach. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas podniesienie standardów.

Oczywiście chcemy wiedzieć o twoim doświadczeniu jako klienta, a twoje komentarze i sugestie są ważną częścią tego.

Zadzwoń, napisz lub napisz do nas e-mailem o szczegółach poniżej.

Bezpłatny telefon: 0800 085 8796 (tylko w Wielkiej Brytanii)
t: + 44 (0) 20 7490 4935

e: [Email protected]

Możesz także wypełnić ankietę satysfakcjonującą klienta.

Jeśli w jakikolwiek sposób jesteś niezadowolony z otrzymanej usługi, chcemy o tym usłyszeć i rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe. Pierwszym punktem kontaktowym do złożenia skargi jest kierownik sprawy.
Aby uzyskać kopię naszej procedury składania skarg, skontaktuj się z Jamesem Empsonem ([Email protected]).

Jesteśmy firmą regulowaną z:

 • 7 oddziela drogi reklamacji.
 • Kodeksy postępowania 5.
 • 5 Kodeks etyki.
 • Imponująca historia społecznej odpowiedzialności biznesu, szeroko zakrojona działalność charytatywna i hojne datki.
 • An Stowarzyszenie Doskonałości Usług Publicznych (APSE) zatwierdzony partner.
 • Dobroczynny fundusz funeralny ustawy o zdrowiu publicznym (FIFF).
 • Niezależny organ regulacyjny - Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Badaczy Spadkowych, Genealogów i Łowców Dziedzictwa (IAPPR).
 • AVIVA agent ubezpieczeniowy od 1997.
 • Trzymaj systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 • Trzymaj zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
 • Trzymaj ISO 9001 Total Quality Management.
 • W pełni GDPR (2018) zgodny.
 • Korzystaj z kompleksowych i szerokich korzyści, regulacji i ochrony dla wszystkich klientów.

Nasze podstawowe wartości, etyka i standardy można również przeczytać na nasz temat Corporate Social Responsibility stron.

Nasze zasady biznesowe

 • Zapewnij przejrzystość, uczciwość i uczciwość.
 • Przekazuj klientom odpowiednie informacje.
 • Bądź profesjonalny i grzeczny.
 • Aktualizacje i odpowiedzi na zapytania są rozpatrywane zgodnie z naszymi uzgodnionymi warunkami lub, w każdym przypadku, szybko i sprawnie.
 • Upewnij się, że badania zostały zakończone dokładnie i zgodnie z najwyższymi standardami.
 • Raporty muszą być sprawdzane przez co najmniej jednego innego pracownika poza kierownikiem sprawy.
 • Reklamacje należy rozpatrywać zgodnie z naszą Polityką reklamacyjną i Kodeksem postępowania zawodowego. Zobacz także naszą sekcję „CO ROBI NAS DUŻO?” Poniżej, a nasz regulator, The IAPPR.
 • Zapewnij należytą staranność i nie ma konfliktu interesów w żadnym aspekcie naszej działalności ani w polecaniu dostawców zewnętrznych. Na przykład nie kupujemy nieruchomości od nieruchomości, na których pracowaliśmy, i nie prowadzimy wewnętrznych usług zarządzania nieruchomościami, jak robią to niektóre inne firmy.
 • Regularnie monitoruj i przeglądaj wszystkie aspekty naszej usługi, aby zapewnić, że standardy obsługi klienta i zasady biznesowe są aktualizowane i ulepszane zgodnie z wymaganiami.