Obsługa klienta

Obsługa klienta dotyczy zasad traktowania klientów w sposób uczciwy, profesjonalny i jednakowy. W naszej działalności odnosi się to do naszych kontaktów z pracownikami samorządu lokalnego, radcami prawnymi i innymi stronami kierującymi, a także beneficjentami i ich rodzinami lub przedstawicielami.

Nasze podstawowe wartości, etyka i standardy można również przeczytać na nasz temat Corporate Social Responsibility stron.

Nasze zasady biznesowe

 1. Zapewnij przejrzystość, uczciwość i uczciwość.
 2. Przekazuj klientom odpowiednie informacje.
 3. Bądź profesjonalny i grzeczny.
 4. Aktualizacje i odpowiedzi na zapytania są rozpatrywane zgodnie z naszymi uzgodnionymi warunkami lub, w każdym przypadku, szybko i sprawnie.
 5. Upewnij się, że badania zostały zakończone dokładnie i zgodnie z najwyższymi standardami.
 6. Raporty muszą być sprawdzane przez co najmniej jednego innego członka personelu poza Case Managerem.
 7. Skargi powinny być rozpatrywane zgodnie z naszymi Zasady dotyczące reklamacji i Profesjonalny kodeks postępowania. Zobacz także naszą sekcję "CO WYDAJE NAS INNYM"I strona internetowa naszej regulator, IAPPR.
 8. Zapewnienie należytej staranności i braku konfliktu interesów w jakimkolwiek aspekcie naszej działalności lub w rekomendowaniu dostawcom zewnętrznym. [Na przykład, nie kupujemy nieruchomości z osiedli, na których pracowaliśmy i nie prowadzimy wewnętrznych usług administracji nieruchomościami, jak robią to inne firmy.]
 9. Regularnie monitoruj i przeglądaj wszystkie aspekty naszych usług, aby zapewnić, że standardy obsługi klienta i zasady biznesowe są aktualizowane i ulepszane zgodnie z wymaganiami.
 1. Pojedynczy punkt kontaktu.
 2. Reakcja na coś.
 3. Przejrzystość.
 4. Uprzejmość.
 5. Profesjonalizm.
 6. Wrażliwość.
 7. Ochrona danych zgodnie z GDPR (2018).
 8. Doskonała obsługa klienta.
 9. Etyka, uczciwość i odpowiedzialność społeczna.

Uważamy, że ważne jest ustanowienie punktu odniesienia i określenie standardów obsługi klienta, które ustawiliśmy. Miejmy nadzieję, że poprawi to zrozumienie i spójne doświadczenie dla wszystkich naszych klientów.

Jako jedna z największych firm w naszej branży i rzecznicy mediów dla naszej branży częściej niż jakakolwiek inna firma występuje w mediach, dlatego też szczególnie ważne jest dla nas podnoszenie standardów.

Chcemy oczywiście poznać Twoje doświadczenie jako klienta, a twoje uwagi i sugestie są ważną częścią tego.

Zadzwoń, napisz, wyślij e-mail lub wypełnij jeden z naszych Kwestionariuszy Satysfakcji Klienta.

Jeśli w jakikolwiek sposób jesteś niezadowolony, chcemy o tym usłyszeć i rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe.

Skargi są rozpatrywane wewnętrznie za naszym pośrednictwem Zasady dotyczące reklamacji

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikami skargi, możesz postępować zgodnie z procedurami reklamacji:

> Nasz regulator, IAPPR.

> Biuro Komisarzy ds. Informacji (ICO) w zakresie ochrony danych lub prywatności.

Należy pamiętać, że nie ma formalnego regulatora rządowego dla naszej branży.

Dalsze sposoby składania skarg przeciwko osobom mogą być dostępne za pośrednictwem następujących organizacji, które same prowadzą niezależne procedury.

 • Stowarzyszenie profesjonalnych genealogów
 • Krajowe Stowarzyszenie Licencjonowanych Paralegals
 • The Chartered Institute of Arbitrators

Jesteśmy firmą regulowaną z:

7 oddzielne drogi reklamacji.
Kodeksy postępowania 5.
5 Kodeks etyki.
Zatwierdzony partner Stowarzyszenia na rzecz Doskonałości Usług Publicznych (APSE)
Charytatywny fundusz pogrzebowy na rzecz zdrowia publicznego (FIFF).
Niezależny organ regulacyjny (IAPPR).
Imponująca historia Corporate Social Responsibility, rozległa praca charytatywna i hojne darowizny.
Agent ubezpieczeniowy AVIVA od 1997.
ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego.
ISO 27001 Information Security Management.
ISO 9001 Total Quality Management.
Zgodny z GDPR (2018).
Kompleksowe i szerokie korzyści, regulacja i ochrona dla wszystkich klientów.