Nasze panele prawnicze i rola administratora

Kiedy my prześledzić beneficjentów do intymności bez najbliższej rodziny, możemy poprosić jednego ze spadkobierców, aby działał jako Administrator.

Administrator jest potrzebny, aby ubiegać się o przyznanie listy administracyjnej z rejestru spadkowego. Grant upoważni radcę prawnego działającego na rzecz Administratora do rozpoczęcia procesu likwidacji osiedla i przejścia do rozdziału środków na wszystkich uprawnionych spadkobierców.

Unikaj ryzyka finansowego, korzystając z naszego panelu radcy prawnego


Zalecamy instruowanie firmy prawników z naszego wyselekcjonowanego panelu niezależnych firm, z których wszystkie są regulowane przez SRA (Solicitors Regulation Authority).

Firmy te zgodziły się z nami, że jeśli nieruchomość jest niewypłacalna (lub w sumie niecałkowita 500), lub zostaniesz wydziedziczony z jakiegokolwiek powodu (na przykład z powodu pozostawienia majątku innym lub znalezienia bliskich krewnych), nie będzie prawnego opłat w ogóle, w każdych okolicznościach.

Nigdy nie będziesz osobiście odpowiedzialny ani nie będziesz musiał wpłacać środków bezpośrednio do naszego panelu prawników.

To rozwiązanie jest unikalne dla Finders International.

Nie ma żadnych opłat za skierowanie między nami a jakąkolwiek firmą prawników, którą rekomendujemy.

Możesz oczywiście wyznaczyć własnego adwokata, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, być może będziesz musiał pokryć jego honoraria z własnych środków, niezależnie od wyniku.