Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób uzyskujemy i wykorzystujemy dane osobowe, na podstawie których to robimy, kto ma dostęp do twoich danych osobowych i jakie masz prawa.

Finders International bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych i przetwarzamy dane i dane osobowe zgodnie z brytyjskimi przepisami oraz unijnymi przepisami i regulacjami; zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016 / 679.

Warunki "Kontroler", "Temat danych", "Dane osobowe", "Procesor", "Pod-procesor" i "przetwarzanie" mają znaczenie określone w Prawodawstwie dotyczącym ochrony danych w zakresie GDPR.

Kontroler danych

Jesteśmy ustawowo zobowiązani do informowania Cię o organizacji odpowiedzialnej (-ych) za gromadzenie i przetwarzanie twoich danych osobowych, zwanych kontrolerami danych.

Kiedy podajesz dane osobowe Finders International, kontroler danych jest Finders Genealogists Limitedz siedzibą w Finders Genealogists Limited, 6 - 8 Vestry Street, Londyn N1 7RE, UK.

Możesz sprawdzić naszą rejestrację ochrony danych, klikając tutaj. Nasz numer rejestracyjny ochrony danych to Z6654345.

Procesor danych

Dane osobowe mogą być dostarczane do Finders International przez kontrolera danych (np. Prawnika, administratora nieruchomości, władze lokalne, licencjonowanych dostawców danych) z uzasadnionymi interesami w zakresie przetwarzania w celu ułatwienia im naszych uzgodnionych usług.

Cel przetwarzania

Dane osobowe są zestawiane i wykorzystywane do pomocy w przygotowaniu drzew genealogicznych w celu ustalenia spadkobierców majątku i ustanowienia własności nieodebranych aktywów i mienia wraz z innymi zadaniami związanymi z administrowaniem nieruchomościami.

Przykładami danych osobowych są imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, stan cywilny, adresy kontaktowe, numery telefonów, adresy e-mail, informacje o pokrewieństwie. Takie informacje są przekazywane spadkobiercom, brakującym spadkobiercom, potencjalnym beneficjentom aktywów i krewnych oraz osobom, które mogą pomóc w świadczeniu usług.

Możemy przetwarzać dane osobowe w uzasadnionych interesach związanych z ochroną praw przysługujących potencjalnym beneficjentom na mocy lokalnego i międzynarodowego prawa spadkowego, weryfikacją roszczeń prawnych do spadku, zapobieganiem oszukańczym roszczeniom do spadku i uzyskaniem odpowiedniego ubezpieczenia.

Możemy również przetwarzać i przechowywać twoje dane osobowe, kiedy nawiązałeś bezpośredni kontakt z Finders International (np. Za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonu, na piśmie, itp.), Abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje zapytanie, pomóc w twoich pytaniach i zapewnić ci najlepsze możliwa obsługa klienta.

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które przechowujemy będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Udostępnianie i przesyłanie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane naszym klientom (np. Adwokatowi, zarządcy nieruchomości, władzom lokalnym) do celów ich obowiązków prawnych i pozyskiwane z otwartych źródeł danych i / lub stron trzecich w celu świadczenia naszych usług klientom (np. Kredyt agencje referencyjne).

Jeśli zamierzamy przenieść Twoje dane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), zawsze najpierw uzyskamy Twoją zgodę.

Wyszukiwarki nie przekazują żadnych danych osobowych o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli podasz tę zgodę, zawsze będziesz mieć możliwość jej wycofania w przyszłości.

Jak używamy plików cookie

W prowadzeniu i utrzymywaniu strony internetowej możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie, w tym informacje o korzystaniu z witryny, w tym o szczegółach wizyt, w tym o przeglądanych stronach i dostępnych zasobach. Informacje te obejmują dane o ruchu i inne dane komunikacyjne objęte naszą Informacja o plikach cookie .

Uzyskiwanie lub weryfikowanie danych osobowych

Chcemy, aby informacje, które przechowujemy, były dokładne i aktualne. Masz prawo poprosić o kopię swoich danych i poprawić wszelkie nieścisłości. Jeśli chcesz to zrobić, proszę Skontaktuj się z nami.

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne i zgodne z naszą Polityką przechowywania danych ISO 27001.

Twoje prawa

Masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:

Prawa Co to oznacza?
1. Prawa do informacji Masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Właśnie dlatego przekazujemy informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
2. Prawo dostępu Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (jeśli je przetwarzamy) i niektórych innych informacji (podobnych do tych zawartych w niniejszej Polityce prywatności). Jest to świadomy i może sprawdzić, czy używamy Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych.
3. Prawo do sprostowania Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
4. Prawo do usunięcia Jest to również znane jako "prawo do bycia zapomnianym" i, w uproszczeniu, umożliwia zażądanie usunięcia lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma dla nas żadnego powodu, aby nadal z niego korzystać. To nie jest ogólne prawo do usuwania; są wyjątki.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania W pewnych okolicznościach masz prawo do "zablokowania" lub ograniczenia dalszego korzystania z twoich danych osobowych. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej używać.
6.Right przenośności danych W pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, jeśli mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do przekazania takich informacji bezpośrednio stronie trzeciej.
7.Right, aby sprzeciwić się przetwarzaniu Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych lub do celów marketingu bezpośredniego (w tym w każdym przypadku powiązanego profilowania).
8.Right, aby wycofać zgodę na przetwarzanie Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu (na przykład marketing bezpośredni), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (chociaż jeśli to zrobisz, nie oznacza to, że jakiekolwiek przetwarzanie Państwa danych osobowych do tego momentu jest niezgodne z prawem).
9.Right, aby złożyć skargę do organów ochrony danych Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), jeśli nie jesteś zadowolony z tego, jak traktujemy Twoje dane osobowe lub że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych.

Jak się z nami skontaktować

Aby skorzystać ze wszystkich stosownych praw, zapytań lub skarg, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres [email chroniony] lub Data Protection, 6 - 8 Vestry Street, Londyn N1 7RE, Wielka Brytania.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w niniejszej polityce prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, będą wysyłane do ciebie pocztą elektroniczną. Często sprawdzaj, czy nie widzisz żadnych aktualizacji lub zmian w tej polityce prywatności.