Beneficjenci osiedli osób zmarłych

Kiedy osoba umiera, może to zrobić bez pozostawienia ostatniej woli i testamentu lub testament, który złożył, jest nieważny. W obu przypadkach majątek traktuje się jako „majątek” i wchodzą w życie zasady dziedziczenia ustawowego, w zależności od kraju (lub stanu), w którym zmarli.

Finders International współpracowało z tysiącami adwokatów przez dziesięciolecia, w których napotkali problemy z identyfikacją i lokalizacją właściwych beneficjentów w kwestii intestacji. Podobnie przychodzą do nas, gdy nie można znaleźć osoby wymienionej w testamencie i potrzebna jest profesjonalna pomoc.

W innych przypadkach współpracujemy niezależnie lub z naszymi międzynarodowymi partnerami w celu wyśledzenia beneficjentów na własne ryzyko i koszt, a następnie wypłacane są na zasadzie opłaty awaryjnej. Oznacza to, że wypłacany nam jest procent sum z powodu brakujących beneficjentów, których zlokalizowaliśmy, ale tylko wtedy, gdy sprawa zostanie pomyślnie rozprowadzona.

Jeśli do Ciebie została wysłana Umowa, prosimy o jej podpisanie i zwrot, abyśmy mogli Cię reprezentować - bez ponoszenia kosztów lub ryzyka finansowego - i dochodzić kwoty, do której masz prawo.

Jesteśmy nagradzaną firmą i jedną z największych firm na świecie w naszej branży. Dzięki niezrównanym standardom i korzyściom zapewniamy bezpieczną obsługę spadkobiercom, których zlokalizujemy.