Finders International Staff Support Dementia Friends

czas czytania <1 chwila

Wielu z naszych pracowników przeszkoliło się jako przyjaciele z Dementia i jesteśmy dumni, że jesteśmy jedynym szkoleniowym personelem badawczym brytyjskiej firmy Probate Research w celu wspierania tej inicjatywy. W trakcie naszej pracy spotykamy wielu starszych ludzi jako beneficjentów nieruchomości. Uważamy, że ważne jest, aby nasi pracownicy starali się identyfikować osoby, które mogą cierpieć lub być narażone na niebezpieczeństwo. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wymagane mogą być procesy prawne i podpisywanie dokumentów i umów. Jako profesjonalna lokalizacja spadkobiercy i brakująca firma śledząca beneficjenta, jeśli mamy wątpliwości co do możliwości beneficjenta, poprosimy o radę przyjaciół, rodzinę lub wyznaczonych przedstawicieli i zawsze staramy się zapewnić, abyśmy szanowali każdą sytuację, w której się znaleźliśmy. Finders International - głosowanie "Best Probate Research Firm 2019" na stronie Brytyjskie nagrody Probate Research.