Finders International Staff Support Dementia Friends

czas czytania <1 chwila

Wielu naszych pracowników zostało przeszkolonych jako Przyjaciele Demencji i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedyną organizacją szkoleniową brytyjskiej firmy badawczej Probate Research, która wspiera tę inicjatywę. W trakcie naszej pracy spotykamy wielu starszych ludzi jako beneficjentów majątków. Uważamy, że ważne jest, aby nasi pracownicy starali się zidentyfikować osoby, które mogą cierpieć lub być bezbronne. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wymagane mogą być procesy prawne oraz podpisywanie dokumentów i umów. Jako profesjonalna lokalizacja spadkobierców i firma poszukująca zaginionego beneficjenta, jeśli mamy wątpliwości co do zdolności beneficjenta, poprosimy przyjaciół, rodzinę lub wyznaczonych przedstawicieli o radę i zawsze staramy się uszanować każdą sytuację, w której możemy się znaleźć. Finders International - głosował `` Najlepsza firma badawcza spadkowa 2019 '' na Brytyjskie nagrody Probate Research.