Kundvård

Kundtjänst handlar om principerna för att behandla kunderna rättvist, professionellt och jämnt. I vår verksamhet hänvisar vi till våra kontakter med lokala myndigheters personal, advokater och andra hänvisande parter samt mottagare och deras familjer eller representanter.

Våra kärnvärden, etik och standarder kan också läsas om på vår Corporate Social Responsibility sidor.

Våra affärsprinciper

 1. Säkerställa öppenhet, ärlighet och integritet.
 2. Ge tillräcklig information till kunderna.
 3. Var professionell och artig.
 4. Uppdateringar och svar på frågor behandlas i enlighet med våra överenskomna villkor eller, i alla händelser, snabbt och effektivt.
 5. Se till att forskningen är noggrann och till högsta standard.
 6. Rapporter måste kontrolleras av minst en annan anställd vid sidan av fallhanteraren.
 7. Klagomål ska behandlas i linje med vårt Klagomål och Professional Code of Conduct. Se även vår avsnitt om "Vad gör oss annorlunda"Och vår hemsida regulatorn, IAPPR.
 8. Se till att du är noggrann och att det inte finns några intressekonflikter i någon aspekt av vår verksamhet eller att rekommendera leverantörer av tredje part. [Till exempel köper vi inte fastigheter från fastigheter som vi har arbetat med och inte bedriver inhemska administrationstjänster såsom vissa andra företag gör.]
 9. Kontrollera regelbundet och granska alla aspekter av vår service för att säkerställa att kundvårdstandarder och affärsprinciper uppdateras och förbättras efter behov.
 1. En enda kontaktpunkt.
 2. Lyhördhet.
 3. Öppenhet.
 4. Artighet.
 5. Professionalism.
 6. Känslighet.
 7. Dataskydd i linje med GDPR (2018).
 8. Utmärkt kundservice.
 9. Etik, integritet och socialt ansvar.

Vi anser att det är viktigt att ställa in ett riktmärke och att ange de kundvårdstandarder vi ställt in. Detta kommer förhoppningsvis att resultera i en bättre förståelse och konsekvent erfarenhet för alla våra kunder.

Som ett av de största företagen inom vårt område och media talesmän För vår bransch presenteras vi i media oftare än något annat företag och därför är det särskilt viktigt för oss att vi höjer standarder.

Vi vill naturligtvis veta om din erfarenhet som kund och dina kommentarer och förslag är en viktig del av detta.

Var vänlig ring, skriv eller maila eller komplettera ett av våra enkäter för kundnöjdhet.

Om du är missnöjd på något sätt vill vi höra om det och lösa problemet så fort som möjligt.

Klagomål hanteras internt via vår Klagomål

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål kan du följa klagomålen för:

> Vår regulator, IAPPR.

> Informationskommitténs kontor (ICO) om dataskydd eller integritetsfrågor.

Observera att det inte finns någon formell myndighetsregulator för vår bransch.

Ytterligare vägar av klagomål mot enskilda personer kan vara tillgängliga via följande organisationer som driver egna självständiga förfaranden.

 • Föreningen av professionella genealoger
 • National Association of Licensed Paralegals
 • Det stadgade institutet för skiljemän

Vi är ett reglerat företag med:

7 separata vägar av klagomål.
5 uppförandekoder.
5-koder för etik.
Föreningen för godkänd partner för offentlig service Excellence (APSE)
En välgörenhetsorganisation för funktionshinder (FIFF).
Ett oberoende tillsynsorgan (IAPPR).
En imponerande historia av Corporate Social Responsibility, omfattande välgörenhetsarbete och generösa donationer.
AVIVA försäkringsagent sedan 1997.
ISO 14001 Environmental Management Systems.
ISO 27001 Information Security Management.
ISO 9001 Total Kvalitetshantering.
GDPR (2018) kompatibel.
Omfattande och breda fördelar, reglering och skydd för alla kunder.