Kundtjänst

Kundvård handlar om principerna för att behandla kunder rättvist, professionellt och lika. I vår verksamhet hänvisar detta till våra kontakter med kommunens personal, advokater och andra hänvisande parter, liksom mottagare och deras familjer eller företrädare.

 • En enda kontaktpunkt.
 • Lyhördhet.
 • Öppenhet.
 • Artighet.
 • Professionalism.
 • Känslighet.
 • Dataskydd i linje med GDPR (2018).
 • Utmärkt kundservice.
 • Etik, integritet och socialt ansvar.

Vi anser att det är viktigt att sätta ett riktmärke och att specificera de kundvårdsstandarder vi har satt. Detta kommer förhoppningsvis resultera i en bättre förståelse och konsekvent upplevelse för alla våra kunder.

Som ett av de största företagen inom vårt område och media talesmän för vår bransch visas vi i media oftare än något annat företag. Därför är det särskilt viktigt för oss att vi höjer standarderna.

Vi vill givetvis veta om din upplevelse som kund och dina kommentarer och förslag är en viktig del av detta.

Vänligen kontakta oss, skriva eller maila oss för informationen nedan.

Gratis telefon: 0800 085 8796 (endast i Storbritannien)
t: + 44 (0) 20 7490 4935

e: [e-postskyddad]

Alternativt kan du fylla i vår kundtillfredsställande undersökning.

Om du på något sätt är missnöjd med den tjänst du har fått vill vi höra om det och lösa problemet så snabbt som möjligt. Din första kontaktpunkt för att göra ett klagomål är din ärendehanterare. Om du vill ta ditt klagomål vidare, vänligen kontakta James Empson ([e-postskyddad]).

Kopior av vårt klagomålsförfarande är tillgängliga för kunder eller kunder hos Finders på begäran.

Vi är ett reglerat företag med:

 • Många klagomål genom våra dokumenterade förfaranden och de många tillsynsorgan och föreningar som vi och vår personal tillhör.
 • Uppförandekoder och etik följt av vårt företag och personal och fastställda av externa organ som vi tillhör.
 • En NALP-godkänd kompensationsfond för kunder.
 • En imponerande historia av företagens sociala ansvar, omfattande välgörenhetsarbete och generösa donationer.
 • An Association for Public Service Excellence (APSE) godkänd partner.
 • En välgörenhetsorganisation för folkhälsolagets begravningsfond (FIFF).
 • En oberoende tillsynsorgan - International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists and Heir Hunters (IAPPR).
 • AVIVA försäkringsagent sedan 1997.
 • ISO 9001 Total kvalitetsstyrningscertifiering.
 • ISO 27001 Certifiering för informationssäkerhetshantering.
 • ISO 14001 Miljöledningssystemcertifiering.
 • Fullständigt BRP & Dataskydd kompatibel.
 • Brett fördelar, reglering och skydd för alla kunder.

Våra kärnvärden, etik och standarder kan också läsas om på vår Corporate Social Responsibility sidor.

Våra affärsprinciper

 • Säkerställa öppenhet, ärlighet och integritet.
 • Ge tillräcklig information till kunderna.
 • Var professionell och artig.
 • Uppdateringar och svar på frågor behandlas i enlighet med våra överenskomna villkor eller, i alla händelser, snabbt och effektivt.
 • Se till att forskningen är noggrann och till högsta standard.
 • Rapporter måste kontrolleras av minst en annan anställd bortsett från fallchefen.
 • Klagomål bör behandlas i enlighet med vår kod för klagomål och yrkesmässig uppförande. Se även vår "VAD GÖR OSS OSS?" avsnitt och information från vår regulator, IAPPR.
 • Se till noggrannhet och att det inte finns någon intressekonflikt i någon aspekt av vår verksamhet eller att rekommendera tredjepartsleverantörer.
 • Kontrollera regelbundet och granska alla aspekter av vår service för att säkerställa kundsäkerhetsstandarder och affärsprinciper uppdateras och förbättras efter behov.