Varför har jag kontaktats?


Som ett resultat av forskning till hitta saknade arvingar, okända mottagare, eller förmånstagare till ej upptagna tillgångar, våra förfrågningar når oundvikligen en punkt där vi måste ta kontakt med intet ont om allmänheten. Vanligtvis kommer vår kontakt att ha inträffat eftersom vi tror att du kan vara mottagaren vi letar efter eller om du känner till personen eller familjen vi söker.

Simonne pratar med mottagare
Finders International Service

Typiska scenarier


  • INTESTATARV - någon har försvunnit utan att lämna ett testamente och vi identifierar och lokaliserar släktingar i enlighet med intestatslagen
  • Uppkallad i Will - någon har försvunnit lämna en vils, men de namngivna arvingarna kan inte spåras eller ha gått bort. Den ursprungliga Viljan kan inte längre vara giltig och en intestitet (eller partiell intestitet) har uppstått.
  • Oclaimed assets - en tillgång har legat vilande eller okrävad under en tid och vi spårar mottagarna. Detta kan vara en egendom, kontanter eller ett annat fördelaktigt intresse.

Vårt arbete är inte begränsat till ovanstående scenarier, men i alla fall vi hanterar det kan det bara bli ett positivt ekonomiskt resultat för de berörda.

Vem har bett dig att göra detta?


Huvuddelen av vårt arbete kommer direkt till oss från privata professionella advokatbyråer som har bett oss att arbeta självständigt på kommissionens basis (allmänt kallad "beredskapsavgift"). Ibland kan vi välja att inleda forskning på ett ärende på eget initiativ där advokater ännu inte utses.

Se vår Betalningar förklaras avsnitt för ytterligare detaljer om vårt arbete på provision.

Laura pratar via telefon

Kontakt