Våra Probate Research Services


Finders International är ett ledande probateforskningsföretag som har spårat saknade stödmottagare och okända närstående i årtionden. Vi har utvecklat och utökat våra tjänster genom åren, utöver expert arvslokalisering och probatforskning, för att ge effektiva lösningar på en rad relaterade problem.

Privata exekutörer och administratörer


Om du har valt att förvalta en egendom privat kan du fortfarande få tillgång till många av våra tjänster.

Support och evenemang för privat sektor

Juridisk supportTjänster


Vi kan hjälpa till att spåra saknade Wills såväl som saknade, vilande och obesvarade tillgångar i Storbritannien och genomföra utländska konkursökningar.

Utländska konkursökningar

Internationella tillgångstjänster


Vi kan hjälpa till att sälja, överföra eller återhämta en rad utländska tillgångar, inklusive aktier, bankkonton och investeringsportföljer, bistå fastigheter med nödvändiga administrativa och juridiska pappersarbete och hjälpa till med att få tillgångar tillbaka till boet.

Internationella tillgångstjänster

Kontakt