Våra tjänster


US & Internationalfall


För advokater, advokater, oclaimed Property & Other Research Partners, företag eller statsförvaltare.

Privata exekutörer och administratörer


Om du har valt att förvalta en egendom privat kan du fortfarande få tillgång till många av våra tjänster.

Juridisk supportTjänster


Vi kan hjälpa till att spåra saknade Wills såväl som saknade, vilande och obesvarade tillgångar i Storbritannien och genomföra utländska konkursökningar.

Internationella tillgångstjänster


Vi kan hjälpa till att sälja, överföra eller återhämta en rad utländska tillgångar, inklusive aktier, bankkonton och investeringsportföljer, bistå fastigheter med nödvändiga administrativa och juridiska pappersarbete och hjälpa till med att få tillgångar tillbaka till boet.

Kontakt