Integritetspolicy

Introduktion

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi får och använder personuppgifter, grunden för det vi gör, vem som har tillgång till dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är.

Finders International tar datasäkerhet mycket seriöst och vi hanterar uppgifter och personuppgifter i enlighet med brittiska lagar och EU-lagar och förordningar. enligt vad som anges i Allmänna databeskyddsförordningen (EU) 2016 / 679.

Villkoren "Kontroller", "Data Subject", "Personal Data", "Processor", "Processor" "Sub-Processor" och ”Bearbetning” har betydelser enligt definitionen i GDPR: s dataskyddslagstiftning.

Datakontrollern

Vi är lagligen skyldiga att informera dig om vilken eller vilka organisationer som är lagligen ansvariga för att samla in och behandla din personliga information, känd som datakontrollanten (erna).

När du lämnar personlig information till Finders International är datakontrollanten Finders Genealogists Limited, vars säte är Finders Genealogists Limited, 6 - 8 Vestry Street, London N1 7RE, Storbritannien.

Du kan kolla vår dataskyddsregistrering genom att klicka här. Vårt registreringsnummer för personuppgifter är Z6654345.

Dataprocessorn

Personuppgifter kan tillhandahållas till Finders International av en datakontrollör (t.ex. en advokat, landadministratör, kommunal myndighet, licensierade datalämnare) med legitima intressen för bearbetning för att underlätta vår överenskomna tjänst till dem.

Syftet med bearbetningen

Personuppgifter samlas in och används för att hjälpa till med att förbereda familjeträd för att identifiera arvtagare till fastigheter och att fastställa äganderätten till oanmälda tillgångar och egendom tillsammans med andra förvaltningsuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, kön, födelsedatum, civilstånd, kontaktadresser, telefonnummer, e-postadresser, släktinformation. Sådan information hålls på arvtagare, saknar arvtagare, potentiella mottagare av tillgångar och släktingar och personer som kan vara till hjälp för att möjliggöra tillhandahållande av tjänster.

Vi kan behandla personuppgifter i legitima intressen att skydda de potentiella stödmottagarnas rättsliga rättigheter enligt lokal och internationell rättegångsrätt, verifiering av rättsliga krav på en egendom, förhindrande av bedrägliga fordringar på en egendom och erhållande av tillämpligt försäkringsskydd.

Vi kan också behandla och lagra dina personuppgifter när du har gjort direkt kontakt med Finders International (t.ex. via vår hemsida, telefon, skriftligt etc.) så att vi kan svara på din förfrågan, hjälpa till med din förfrågan och ge dig det bästa möjlig kundservice.

Datalagring

Den personliga informationen vi håller kommer att hållas säkert i enlighet med vår interna säkerhetspolitik och tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Dela och överföra data

Personlig information kan delas med våra klienter (t.ex. en advokat, fastighetsadministratör, lokal myndighet) för deras juridiska skyldigheter och erhållas från öppna datakällor och / eller tredje parter för att tillhandahålla våra tjänster till klienter (t.ex. kredit referensbyråer).

Om vi ​​avser att överföra din information utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kommer vi alltid att få ditt samtycke först.

Finders lämnar inte någon personlig information om dig till någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Om du ger ditt samtycke får du alltid chansen att dra tillbaka det i framtiden.

Så använder vi cookies

När du kör och underhåller webbplatsen kan vi samla och bearbeta följande uppgifter om dig, inklusive information om din användning av webbplatsen, inklusive detaljer om dina besök, inklusive visade sidor och de resurser du får tillgång till. Denna information omfattar trafikdata och annan kommunikationsdata som omfattas av vår Policy för kakor .

Erhålla eller verifiera din personliga information

Vi önskar att den information vi lagrar om dig är korrekt och aktuell. Du har rätt att begära en kopia av din information och att korrigera eventuella felaktigheter. Om du vill göra det, snälla kontakta oss.

Retention av dina data

Dina uppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt och i enlighet med vår ISO 27001 Data Retention Policy.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

Rättigheter Vad betyder det?
1. Rättigheter att bli informerad Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför tillhandahåller vi dig informationen i denna sekretesspolicy.
2. Rätt till åtkomst Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (om vi behandlar det) och viss annan information (liknande den som anges i denna sekretesspolicy). Det här är så att du är medveten om och kan kontrollera att vi använder dina personuppgifter i enlighet med lagen om dataskydd.
3. Rätt till rättelse Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om det är felaktigt eller ofullständigt.
4. Rätt till radering Det här kallas också "rätten att bli glömd" och gör det enkelt att begära att du raderar eller tar bort dina personuppgifter, där det inte finns någon tvingande anledning att fortsätta använda den. Detta är inte en allmän rätt att radera; det finns undantag.
5. Rätt att begränsa bearbetningen Du har rätt att "blockera" eller undertrycka vidare användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina personuppgifter, men får inte använda den vidare.
6.Right av data bärbarhet Du har rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format under vissa omständigheter. Dessutom, där vissa villkor gäller, har du rätt att få sådan information överförd direkt till en tredje part.
7.Right att invända mot bearbetning Du har rätt att invända mot oss för att behandla dina personuppgifter för våra legitima affärsintressen eller för direkt marknadsföring (inklusive i varje fall eventuell relaterad profilering).
8.Right att återkalla samtycke till bearbetning Om du har gett ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett visst ändamål (till exempel direkt marknadsföring) har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (även om du gör det betyder det inte att någon behandling av dina personuppgifter fram till den punkten är olaglig).
9.Right att göra ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna Du har rätt att göra ett klagomål till Informationskommissionärens Office (ICO) om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter eller anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med lagen om uppgiftsskydd.

Hur kontaktar vi oss?

För att utöva alla relevanta rättigheter, frågor eller klagomål, kontakta gärna dataskyddsansvarig vid [e-postskyddad] eller dataskydd, 6 - 8 Vestry Street, London N1 7RE, Storbritannien.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella förändringar som vi gör i denna sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas dig via e-post. Vänligen kolla tillbaka ofta för att se några uppdateringar eller ändringar i denna sekretesspolicy.