Amerikanska och internationella ärenden

Oavgränsade gods och fonder uppstår över hela världen. En person som emigrerade från sitt födelseland kan ha dött med okända släktingar eller lämnat tillgångar och investeringar bakom sig, kanske glömt deras existens eller gått bort utan att göra några uppgifter om dessa.

Tjänster

Saknade Heir Plats

Vårt expertteam har många års erfarenhet av att spåra saknade stödmottagare över hela världen.

Ingen känd nästa av Kin?

Om du vill hänvisa ett ärende med okända släktingar utan risk och utan kostnad har vi försökt och pålitliga lösningar för att hjälpa dig.

Spåra ej anspråkade tillgångar

Spåra obearbetade tillgångar, konto, pension, livförsäkring, aktieinnehav eller fastighetsägare runt om i världen.

Släktträd och verifiering av forskning

En viktig service för bästa praxis för att kontrollera alla arvingar redovisas för att säkerställa korrekt distribution.

Länder täckta

Effektiv internationell forskning över hela världen.

Vad vi gör

Vi har ett forskarlag som är specialiserat på att arbeta med utländska partners för att hjälpa till med nyheter om ett arv eller tillgång på grund av arvingar som bor runt om i världen. Våra forskningskunskaper sträcker sig till många länder, antingen direkt från våra kontor i London, Edinburgh eller Dublin, eller genom vårt exklusiva nätverk av globala partner och våra reglerade partners vid International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists and Heir Hunters. (www.IAPPR.org) Det finns miljarder pund i värde av oanala medel över hela världen och vi är stolta över att ta en proaktiv hållning när det gäller att identifiera och lokalisera de rättmätiga mottagarna. Dessa fonder har många former: från ej återhämtade fastigheter eller fastigheter till finansiella tillgångar eller konton som ligger vilande, efter att ha tycks glömmas bort. Alla internationella frågor får vår specialist och dedikerade uppmärksamhet. Eftersom hastighet ofta är avgörande prioriteras internationella forskningsfall och arbetet påbörjas extremt snabbt efter remiss. De flesta fall av detta slag arbetas på beredskapsavgiftsbasis, vilket innebär att arvingarna vi spårar har ingenting att betala när som helst, och vår avgift, beräknad i procent, kan endast betalas när en arvtagare lyckas få pengar på grund av dem. Om ärendet skrivs av eller inte blir någonting, kommer förmånstagarna inte skylda oss något. Vi tar den ekonomiska risken och kommer därför att göra vårt yttersta för att säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Vi kommer att utvärdera ditt ärende snabbt och skicka dina rekommendationer.

Inte riktigt säker på hur man går vidare eller om vi kan hjälpa till? Kom i kontakt, vi är här för att hjälpa!