Tjänst för återförening av tillgångar


Om du har några icke-fordrade tillgångar kan vi hjälpa till med att spåra ägare och erbjuder skräddarsydda lösningar som passar de flesta krav.

Vanligtvis förblir tillgångar okrävade eftersom ägarna har flyttat, gått bort, inte kan spåras eller inte svarar när korrespondens skickas till deras senaste kända adress.

De tillgångar som har lämnats okrävade kan vara:

  • Billiga
  • Livs- eller annan försäkringspolicy
  • Besparingsplaner
  • aktieinnehav
  • Utdelning
  • Kundkontomedel
  • Fysiska tillgångar, egendom eller värdeposter

Hur vi kan hjälpa

Om ägarna har dött kan vi spåra deras överlevande arvingar eller exekutorn (e) och mottagarna till deras testamente. Våra skräddarsydda lösningar gör att vi kan spåra ett stort antal arvingar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Tveka inte, KONTAKTA OSS för en gratis bedömning eller offert.

Om du är en individ som har mottagit korrespondens från Finders International som identifierar dig som förmånstagare till otillåtna tillgångar, se vår Mottagare sida.

KONTAKTA OSS