Nyheter och media

Håll dig uppdaterad med världen av professionell probateforskning med de senaste nyheterna och mediedekningen.

MEDIA


Förensiska genealogiens värld är oupplösligt kopplad till lagen. Vi har viktiga probate nyheter och uppdateringar från hela webben.

Att identifiera och lokalisera arvingar och de juridiska frågorna kring probatfrågor kan fångas upp här.

Se vår media täckning

NYHETER


Att spåra saknade stödmottagare och lokalisera arvingar till fastigheter, egendom och tillgångar resulterar ofta i spännande och ovanliga historier som kommer fram. Probatforskning handlar inte alltid om att få ett arv och öppnar ofta dörrar till det förflutna som har varit stängda i årtionden.

LÄS OSS NYHETER COLLECTION ...

Våra senaste nyheter och media


BBC Radio Somerset

Finders International talar med BBC Radio Somerset - Claire Carter

Vi startar intervjun med en mycket intressant statistik som bygger på vår forskning, "Visste du i Somerset finns nästan 200 ej upptagna fastigheter".

Läs mer


0 Kommentarer1 minuter