Finders International stöder vänner mot bluff

Finders International stöder vänner mot bluffar

Finders International erkänns som en Friends Against Scams-organisation i ett försök att uppmuntra fler människor att sprida ordet och att ta ställning till bedrägerier.
Som en del av programmet kommer även Finnaers International-anställda att träna om olika typer av bedrägerier och hur man får plats och stött ett offer.

Vänner mot bedrägerier

Vänner mot bedrägerier är ett initiativ för National Trading Standards (NTS) Scams Team, som syftar till att skydda och förhindra att människor blir offer för bedrägerier genom att bemyndiga samhällen att "ta ställning mot bedrägerier".

Effekterna av bluffar?

Bedrägerier påverkar livet för miljontals människor i hela Storbritannien. Människor som är bedrägade upplever ofta skam och social isolering som ett resultat.

Hur kan jag bli involverad?

Om du vill vara en vän mot svindel kan du delta i en kort medvetenhetssession personligen eller slutföra sin online-utbildning finns här.
Om du eller någon du känner har riktats mot en bluff och du vill rapportera det eller vill ha råd, vänligen kontakta Citizens Advice konsument hjälplinje på 03454 04 05 06.