Finders International Staff Support Demens Vänner

läsningstid <1 minut

Många av våra anställda har tränat som demensvänner och vi är stolta över att vara den enda brittiska Probate Research Firms utbildnings personal som stöder detta initiativ. Under vårt arbete möter vi många äldre människor som mottagare av fastigheter. Vi anser att det är viktigt att vår personal försöker identifiera personer som kan vara lidande eller sårbara. Detta är särskilt fallet där juridiska processer och undertecknande av papper och kontrakt kan krävas. Som en professionell arvsläge och saknas stödmottagare, om vi tvivlar på en förmånstagares kapacitet, kommer vi att fråga vänner, familj eller utnämnda representanter för råd och försöka alltid se till att vi respekterar alla situationer som vi kan hitta oss. Finders International - röstade "Best Probate Research Firm 2019" på UK Probate Research Awards.