Страни, обхванати


Можем да провеждаме изследвания и бенефициенти на следните места:

Ако се нуждаете от изследвания в страна, която не е посочена по-горе, все пак може да ви помогнем свържете се с нас.

Много от нашите контакти са изключителни, изпитани и надеждни партньори на Finders International, но като истинска глобална компания ние сме винаги отворени към създаването на нови партньорства.

Ако искате да работите с нас, изпратете или получите препоръки за случаи, моля се свържете.